erb

Městská část
Praha 10

mr ico Mobilní Rozhlas
Zobrazit v prohlížeči
title image

Přehled kontejnerů na objemný komunální odpad do konce letošního roku.

Využijte kontejnery na objemné komunální odpady, které jsou v průběhu roku přistavovány v Praze 10 dle stanoveného harmonogramu. Ten naleznete pod odkazem: https://vpp10.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/velkoobjemove-kontejnery .

Kontejnery slouží pro domovní odpad objemného charakteru, např. starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla, staré sportovní náčiní apod.


Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady, elektrospotřebiče (vč. ledniček, mrazáků, monitorů, televizorů apod.), pneumatiky, bioodpady a stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.

Objemné složky domácích odpadů lze předávat také ve sběrných dvorech. Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Více informací o sběrných dvorech je pod odkazem: https://vpp10.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/sberny-komunalniho-odpadu. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy.

přejít na web

Stáhněte si aplikaci Zlepšeme Česko

Nová aplikace Mobilního Rozhlasu, která informuje, pomáhá a zachraňuje životy.