erb

Městská část
Praha 10

mr ico Mobilní Rozhlas
Zobrazit v prohlížeči

Dopravní opatření na Zahradním Městě od 25. 7. do 25. 8. 2019

Vážená paní, vážený pane,

v rámci pokračující stavby Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha Hostivař, kterou realizuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, dojde v termínu od 25. 7. 2019 4:30 hod do 25. 8. 2019 k úplné uzavírce podjezdu Švehlova – Průběžná, a to jak pro individuální a městskou hromadnou dopravu, tak pro chodce a cyklisty.

Podrobné informace o náhradních trasách dotčených linek MHD naleznete na internetových stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Z důvodu preference autobusů MHD na objízdné trase bude pro individuální automobilovou dopravu ve směru ze Zahradního Města do Strašnic uzavřen i podjezd v ulici V Korytech (mezi ulicí U Trati a tramvajovou smyčkou Radošovická), na základě připomínky městské části Praha 10 však pouze v pondělí až pátek v době od 6.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 19.00 hodin. Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu tak bude vedena po komunikacích Jižní Spojka – Černokostelecká, resp. Chodovská – Bohdalecká.

Na základe požadavku silničního správního úřadu Praha 10 byly na příjezdových trasách k podjezdům v předstihu osazeny informační panely a značky upozorňující řidiče na jejich plánované uzavření.

Dále upozorňujeme, že z důvodu provedení potřebné diagnostiky znovu Technická správa komunikací hl. m. Prahy uzavře o víkendu 3. a 4. 8. 2019 lanový most na Jižní Spojce pro veškerou dopravu. Objízdná trasa vede ulicemi Švehlova – Průmyslová obousměrně. Podrobnosti naleznete na webové stránce Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Tým Prahy 10


Stáhněte si aplikaci Zlepšeme Česko

Nová aplikace Mobilního Rozhlasu, která informuje, pomáhá a zachraňuje životy.