erb

Městská část
Praha 10

   mr ico Mobilní Rozhlas
Zobrazit v prohlížeči
 

Nádoby na oleje, nové kontejnery na kovy i mobilní sběrné dvory v Praze 10

Městská část Praha 10 se připojila k obcím, které se rozhodly na svém území provádět sběr použitých rostlinných olejů a po domluvě s magistrátem hl. m. Prahy, zajistila na deseti místech speciální sběrné nádoby, do kterých lze uvedený odpad odkládat. Nádoby byly symbolicky umístěny na deseti stanovištích tříděného sběru a to tak, aby byly k dispozici ve všech katastrálních územích, které spadají pod „Desítku“ a zároveň pokryly lokality s různorodou bytovou zástavbou. Zvolena byla tato místa:

Záběhlice: Mattioliho x Kamelova a Ostružinová x Jahodová

Strašnice: Mokřanská x Běžná, Pod Strání x Dubečská a Saratovská x Věšínova

Vršovice: Vršovická x Užocká a Petrohradská x Pod Stupni

Vinohrady: Ruská x Vlašimská

Malešice: Rektorská x Bakalářská

Michle: Popovická x V Dolině

A jak správně oleje třídit? Do nádob patří přepálený rostlinný olej a tuk, a to výhradně v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích. Naopak nádoby nejsou určeny na směsný (komunální) odpad, živočišné tuky (sádlo, lůj), motorový olej či na odpad z podnikatelské činnosti. Svoz probíhá jednou za dva týdny. Nádoba je černé barvy o velikosti 240 litrů s kruhovým vhozem z čelní strany. Použité jedlé tuky a oleje nikdy nevylévejte do kanalizace neboť dochází k jejímu zanášení v důsledku tuhnutí tuku, což způsobuje ucpávání kanalizační sítě. Olej by se měl odstraňovat odděleně, a kromě stacionárních nádob jej lze předávat rovněž na stanovištích a v termínech mobilního svozu nebezpečných odpadů nebo ve sběrných dvorech hlavního města. Shromážděný materiál je dále předáván k recyklaci. 

Od září se rozšiřuje sběr kovových obalů. Dalších deset sběrných nádob na kovy jsou k dispozici v ulicích Prahy 10. Městská část Praha 10 se od prvopočátku sběru kovů snaží zvyšovat dostupnost sběrných nádob na tuto odpadní komoditu. Sběr kovů patří v rozsahu třídění domácích odpadů za nejméně problémový z důvodu vysoké „čistoty“ vysbíraného materiálu. Obyvatelé městské části možnost odděleného sběru využívají a tomu se i průběžně přizpůsobuje četnost svozu jednotlivých nádob. Aktuálně probíhá jednou za 3 nebo 4 týdny podle frekventovanosti lokality. Nové nádoby jsou k dispozici na těchto stanovištích: Hlohová x Meruňková, Mečíková x V Korytech, Na Hroudě 667/21, Kavkazská x Moskevská, Moldavská x Kodaňská, Marciho 4, Dubečská x Průběžná, Nučická 1746/9, Ve Stínu - u školky a Přistoupimská. Celkový souhrn všech nádob najdete ZDE.

Připomínáme, že do nádob je možné odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů atd. Naopak do nádob nepatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů, odpady v plastových sáčcích atd. (tyto lze předávat ve sběrných dvorech). Popis obalů, které lze vkládat, je na nádobě uveden.

A proč má nádoba malý kruhový otvor? Vhoz je standardizovaný. Má zajistit, že do nádoby nebudou odkládány jiné druhy odpadů, které by zkomplikovaly následné dotřídění. Odpady by navíc měly být před vhozením stlačeny, aby se zmenšil jejich objem a nádoba byla maximálně využita. Obsah nádob se sváží do areálu společnosti Pražské služby, kde se před odesláním k dalšímu zpracování slisují a roztřídí na železný a neželezný podíl.

 

Mobilní sběrné dvory startují v půlce září. Na podzim budou na vybraných místech opět k dispozici tzv. mobilní sběrné dvory, které slouží k bezplatnému odkládání objemného odpadu, odpadu z údržby zeleně, kovů a stavebního odpadu z drobných domácích úprav (pouze v množství 1m³ na osobu/měsíc), vše z provozu domácností. Pro jednotlivé odpady jsou přistaveny velkokapacitní kontejnery. První mobilní dvůr bude přistaven v sobotu 14. září v ulici Kounická, u trafostanice. Termíny podzimního přistavení mobilních dvorů:

14.9. Kounická x Malínská, u trafostanice (50.0780311N, 14.5021153E)

21.9. Ostružinová x Jahodová – parkoviště (50.0579256N, 14.4985453E)

12.10. Na Universitním statku – parkoviště (50.0876175N, 14.5074342E)

26.10. Nad Vršovskou horou – za mostem, u garáží, oblast Slatiny (50.0618775N, 14.4798075E)

2.11. Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I. (50.0640383N, 14.4708892E)

9.11. Mokřanská x Běžná (50.0678278N, 14.5171653E)

Provoz mobilního dvora je ve všech termínech v době 9 – 15 hodin. Doplňující informace na mms@praha10.cz nebo 736 499 364 (i SMS).

 

Pro odložení zahradního odpadu využijte velkokapacitní kontejnery na bioodpad. Kontejnery budou přistaveny dle stanoveného harmonogramu, který najdete na webu MČ Praha 10. První kontejnery budou přistaveny již v sobotu 14. září a dále každý víkend až do půlky listopadu. Kontejnery jsou určené výhradně pro zahradní bioodpad jako jsou větve, tráva, listí, spadané ovoce, zbytky rostlin, případně další bioodpady ze zahrádek rodinných domů. Do kontejnerů není možné vkládat jiné druhy odpadů. K odkládání bioodpadů slouží také sběrné dvory hlavního města Prahy nebo stabilní sběrné místo bioodpadu, která se nachází v ulici Dřevčická (cca 100 metrů od ulice Černokostelecká). Předání bioodpadu ve sběrných dvorech či sběrně bioodpadu je od občanů města zdarma.

 

Na podzim pokračuje taky mobilní svoz nebezpečných odpadů. Tato služba nabízí možnost zbavit se bezplatně nebezpečných druhů domácích odpadů jako jsou baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, odpady s obsahem rtuti, barvy, lepidla, pryskyřice, nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky, zářivky, domácí a zahradnické chemikálie, přípravky na hubení plevele, hmyzu apod., ředidla,  fotochemikálie aj. Při mobilním svozu lze předávat i použité rostlinné oleje v uzavřených PET láhvích. Svoz proběhne dle stanoveného harmonogramu, který je zveřejněný ZDE.

Máte doma nebezpečný odpad a nechcete čekat na termíny svozu? Odneste jej do kteréhokoliv sběrného dvora hl. m. Prahy. Nepoužitelné léky navíc lze předávat ve všech lékárnách, a baterie, akumulátory a monočlánky vhazovat do speciálních schránek umístěných na sběrných nádobách pro sběr elektroodpadu.

přejít na web

 

Stáhněte si aplikaci Zlepšeme Česko

Nová aplikace Mobilního Rozhlasu, která informuje, pomáhá a zachraňuje životy.