Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Klikněte zde.

Město Litoměřice

Mobilní rozhlas

Vážení občané

V tomto březnovém týdnu Vám posíláme kromě pravidelných dopravních informací také několik pozvánek na kulturní akce v Litoměřicích.

Pohodový týden Vám přeje,

Vaše město Litoměřice

Loutkový festival

Šestnáctý ročník litoměřického Loutkového festivalu pokračuje. Navštivte například představení Z tajného deníčku Smolíčka Pé či Větrnou pohádku. Celý seznam akcí naleznete zde.

Křest knihy

Zavítejte na křest knihy Sepsání – Užívání – Uchování, který se uskuteční v úterý 5. března od 17 hodin v budově Státního oblastního archivu v Litoměřicích za účasti autora Tomáše Veličky.

Anketa – „Ukliďme Česko“

Máte zájem zúčastnit se akce „Ukliďme Česko – Ukliďme Litoměřice“. Hlasujte v anketě zde. V případě zájmu kontaktujte koordinátorku akce Irenu Vodičkovou (416 916 400, irena.vodickova@litomerice.cz).

Koncert ke Dni Tibetu

Přijďte ve čtvrtek 7. března od 17 hodin na koncert ke Dni Tibetu do Knihovny K. H. Máchy. Účinkuje PAVel a zpívající mísy.

Doprava v Litoměřicích

Od dnešních 8 hodin je uzavřena ul. Zahradnická z důvodu opravy havárie na kanalizačním řádu. Havárie by měla být odstraněna do 5. března do 16 hodin.

Od 5. prosince pokračuje rekonstrukce části ulice Vavřinecké, přičemž bude uzavřena část okolo železářství tj. od křižovatky s ul. Dlouhá ke křižovatce s ul. Kapucínská. Průjezd na Kapucínské nám. bude umožněn od ul. Mezibraní (tj. dopravní obsluze).

Z důvodu oprav povrchu vozovky bude od 11. března do 23. dubna dopravě zcela uzavřena ulice Alšova, následovat bude ulice Hálkova v období od 1. dubna do 3. května. Vždy ve všední dny od 6 do 19 hodin.

V termínu od 1. dubna do 28. června bude z důvodu rekonstrukce plynovodu uzavřena ulice Svatojiřská.

Více informací

Tento e-mail dostáváte na základě registrace do služby Mobilní rozhlas ve Vaší obci.

Podmínky a ochrana údajů nebo změnu nastavení či odhlášení naleznete zde.