Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Klikněte zde.

Město Litoměřice

Mobilní rozhlas

Vážení občané

Zdravíme Vás v posledním dnu tohoto roku. Přejeme Vám šťastné vkročení do roku 2019 a přinášíme Vám nahlédnutí do jeho prvních dnů.

Vaše město Litoměřice

Tříkrálová sbírka

4. ledna od 16 hodin, Mírové náměstí

Slavnostní zahájení tradiční sbírky, kde koledníkům požehná biskup Mons. Jan Baxant. Těšit se můžete na vystoupení sboru Páni kluci a další doprovodný program a občerstvení.

Rozsviťme hvězdu pro hospic

Až do 21. ledna

Ještě tři týdny se můžete zapojit do vánoční dobročinné sbírky pro litoměřický hospic. Právě vy můžete rozsvěcet hvězdy tam, kde je lidé touží spatřit.

Dopoledne s říkankou

Úterý 8. ledna od 9.30 hodin, Knihovna KHM

Oblíbený program pro rodiče s dětmi od 1 do 3 let s lektorkou Anežkou Grimovou. Přiveďme děti ke knížkám.

Stammtisch: Začínáme šprechtit

Pátek 11. ledna od 17 hodin, čajovna Hóra

Setkání s rodilými mluvčími. Můžete se přidat do hovoru, nebo jen naslouchat.

Doprava v Litoměřicích

Od 5. prosince pokračuje rekonstrukce části ulice Vavřinecké, přičemž bude uzavřena část okolo železářství tj. od křižovatky s ul. Dlouhá ke křižovatce s ul. Kapucínská. Průjezd na Kapucínské nám. bude umožněn od ul. Mezibraní (tj. dopravní obsluze).

přejít na web
Novinky systému na FB
Nastavení vašeho profilu
Zlepšeme Česko

Tento e-mail dostáváte na základě registrace do služby Mobilní rozhlas ve Vaší obci.

Podmínky a ochrana údajů nebo změnu nastavení či odhlášení naleznete zde.