erb

Město
Hulín

   mr ico Mobilní Rozhlas
Zobrazit v prohlížeči
 

7. zasedání Zastupitelstva města Hulína

Starosta města Hulína svolává

7. zasedání Zastupitelstva města Hulína

na 23.10.2019 v 17:00 hodin do sálu Městského kulturního centra Hulín

PROGRAM:

č.
Bod jednání
1. Zahájení a schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Hulína
2. Připomínky k zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města Hulína
3. Vyjádření předsedy finančního výboru ZMH
4. Diskuze
5. Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o převodu nemovitosti a o zřízení VB s NWT a.s.
6. Revokace usnesení - smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci projektu "Protipovodňová opatření v povodí Moravy - lokalita Kroměříž"
7. Příslib finanční spoluúčasti
8. Rozpočtové opatření města Hulína č. 5/2019
9. Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Hulína k zajištění financování sociálních služeb pro rok 2020
10. Poskytnutí dotací z Programového fondu města Hulína v II. kole roku 2019
11. Závěr
 

Zasedání je veřejné.

Mgr. Roman Hoza, v. r.
starosta města Hulína

přejít na web

 

Stáhněte si aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko

Nová aplikace Mobilního Rozhlasu, která informuje, pomáhá a zachraňuje životy.