erb

Město
Břeclav

   mr ico Mobilní Rozhlas
Zobrazit v prohlížeči
 
title image

Informační newsletter z Břeclavi

Hezký páteční den, prázdniny se pomalu chýlí ke konci, ale stále je z čeho vybírat v programu kulturních či sportovních akcí. Mrkněte se do příloh, čekají na vás akce v muzeu, příští víkend tradiční Slovácká regata a mnoho dalšího.

Také stále můžete podpořit novou smuteční síň v soutěži Stavba roku - je to číslo 17 - http://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=92&group=registered

A co nového se stalo v Břeclavi?

 

 
Oprava Fučíkova mostu začne 26. srpna
V termínu od 26. 8. 2019 do 24. 9. 2019 bude probíhat ve třech etapách částečná uzavírka mostu Julia Fučíka v Břeclavi. Na mostě bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh a provoz bude zachován ve dvou zbývajících jízdních pruzích.

 

Strážníci budou v parku častěji
Zvýšit dohled v městském parku a zamezit porušování jeho provozního řádu. K tomu by mělo přispět nové pracoviště městské policie v bývalém domku zahradníka.

Domeček nabídne strážníkům zázemí nutné pro vyřešení zjištěných přestupků přímo na místě, bez nutnosti někoho převážet na služebnu městské policie. Strážníci zde nebudou přítomni neustále, ale budou na park dohlížet častěji než dosud. Navíc pomocí tlačítka interkomu, které je na domku instalováno, bude možné požádat okamžitě o radu či pomoc, případně rychle přivolat sloužící hlídku městské policie.

"Strážníky teď bude v parku více vidět a věřím, že se zde návštěvníci budou cítit lépe a bezpečněji," je přesvědčen starosta Svatopluk Pěček.

 

 
Ve Staré Břeclavi musí stavbaři dočasně snížit hladinu spodní vody
Z důvodu výstavby dešťové a splaškové kanalizace na nové přístavbě Domova seniorů v Břeclavi je nutné před započetím samotných výkopových pracích začít se snižováním hladiny podzemní vody, a to až o 3,85 metru.

Hladinu podzemní vody je nutné snižovat s předstihem před samotným zahájením výkopových prací, které by nebylo jinak možné provést. Ke snižování hladiny dochází pozvolna, proto se čerpání provádí nepřetržitě i o víkendech. Výkopové práce budou zahájeny od 21. 8. 2019. Předpoklad ukončení čerpání je 6.září. Během čerpání dočasně klesne také hladina spodní vody v okolních studnách. Po ukončení čerpání spodní hladina nastoupá  na původní úroveň do několika hodin.

 

Před 30 lety se opět začalo pohřbívat ve Staré Břeclavi
V sobotu 31. srpna si nejen Starobřeclavané připomenou 30. výročí zrušení nesmyslného opatření, které zakazovalo pohřbívání na starobřeclavském hřbitově. Od 10 do 20 hodin zde budou vystaveny sochy Josefa Fröhlicha a obrazy LubomíraKli moviče, zazpívá sbor Starobřeclavjané a ženy ze Staré Břeclavi.

Slavnostní zahájení je naplánováno na 14. hodinu, při nepříznivém počasí se akce uskuteční v obřadní síni hřbitova.
Bývalý Městský národní výbor vydal s platností od 1. ledna 1981 zákaz pohřbívání na hřbitově ve Staré Břeclav, po deseti letech měl být hřbitov dokonce zcela uzavřen. To vyvolalo velkou kritiku místních občanů, kteří písemně i vysíláním delegací žádali o zrušení tohoto nesmyslného nařízení. Jejich snahy ale byly marné, nepomohla ani stížnost u prezidenta republiky. Starobřeclavší občané byli vyslyšeni až po změně režimu v roce 1989 a hřbitov byl znovuotevřen k dalšímu pohřbívání až od 1. ledna 1990.

 

Břeclav má městského architekta
Po mnoha letech má Břeclav opět městského architekta. Rada města ve středu 21. srpna na základě doporučení výběrové komise schválila uzavření smlouvy s Ing. arch Karlem Bařinkou z Brna.

"Městský architekt bude radnici poskytovat své služby externě, nebude zaměstnancem úřadu. Od spolupráce si slibujeme větší kvalitu pořizovaných rozvojových dokumentů a projekční přípravy. Městský architekt se bude podílet také na zadávání a realizaci investičních akcí města. Bude zajišťovat architektonické a urbanistické soutěže města, koncepci tvorby veřejného prostoru a navrhovat urbanistické a architektonické úpravy ve městě," uvedl místostarosta Jakub Matuška.

Výběrová komise, kterou tvořili tři renomovaní architekti (doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Karel Božek a Ing. arch. Zdeňka Vydrová), doporučila radě města uzavřít smlouvu s pětapadesátiletým brněnským architektem, který ji zaujal koncepčním pojetím, širokým portfoliem své činnosti i praxí v zahraničí. Karel Bařinka je autorizovaným architektem pro pozemní stavby, územní plánování, interiérovou tvorbu, scénické stavby, zahradní a krajinářskou tvorbu. Je zakladatelem kanceláře kbd&p architects.

 

Senior taxi už slouží
Od srpna se naplno rozběhla služba Senior taxi, kterou mohou využívat občané starší 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (bez omezení věku) k jízdám na určená stanoviště (např. nemocnice, poliklinika, městský úřad, pošta aj.). Zájemci si musí na radnici vyřídit Průkaz Senior taxi (bezplatně). Jízdu si mohou objednat den dopředu na tel. čísle 734 695 760.

Všechny potřebné informace a formuláře najdete zde:

https://breclav.eu/urad/sluzby/senior-taxi

přejít na web

Přílohy ke stažení


 

Stáhněte si aplikaci Zlepšeme Česko

Nová aplikace Mobilního Rozhlasu, která informuje, pomáhá a zachraňuje životy.