erb

Město
Břeclav

mr ico Mobilní Rozhlas
Zobrazit v prohlížeči
title image

Informační newsletter z Břeclavi

Hezké letní odpoledne.

Ve Fosfa aréně startuje zítra Hlinky Gretzky cup, takže pokud vám bude horko, víte, kde se můžete zchladit. A taky fandit našim mladým hokojistům. I tento týden pokračují oblíbené akce, takže je z čeho vybírat.

Vedení města Břeclav se loučilo s tajemníkem úřadu
Své dlouholeté působení ve funkci tajemníka Městského úřadu v Břeclavi ukončil podpisem dohody k 31. červenci Zdeněk Opálka.

Úřad opouští po dlouhých letech práce na bývalém okresním a poté městském úřadu. Vedení města se rozhodlo v další spolupráci nepokračovat a přeje panu Opálkovi hodně úspěchů v jeho dalším pracovním směřování. Při svých plánech na zlepšení života občanů Břeclavi vedení města o dalších změnách na klíčových pozicích městského úřadu neuvažuje. Na místo tajemníka úřadu bude v nejbližší době vypsáno výběrové řízení. Prozatím byl vedením úřadu pověřen vedoucí odboru kanceláře tajemníka Ivan Kejík.

Svatopluk Pěček, starosta
Jakub Matuška, 1. místostarosta
Richard Zemánek, místostarosta

Pozor na parkovací aplikaci!
Městská policie Břeclav zjistila, že na Google play je umístěna zdarma aplikace, která má umožňovat platbu parkovného přímo z mobilního telefonu. Tímto způsobem v Břeclavi parkovné zaplatit nelze.

"Aplikace do mobilního telefonu se jmenuje SMS ParkovaCzech. Nabízí platbu za parkování nejen v Břeclavi, ale i v jiných městech v ČR, kde víme, že tato forma služby hrazení parkovného není. Informujeme města, o kterých je nám známo, že tuto službu, stejně jako my, nepodporují, aby si provedla vlastní vhodná opatření. Dále pak dáváme podnět orgánům činným v trestním řízení pro přečin podvodu,"uvedl velitel městských strážníků Stanislav Hrdlička. "Oběti této aplikace, pokud na ně narazíme, tak zatím tolerujeme a řešíme domluvou s tím, že jsou poučeni o skutečnosti, že naletěli podvodníkovi," dodal velitel.

Na čtyřech parkovištích zaplatíte kartou

Počínaje začátkem srpna mohou uživatelé čtyř břeclavských placených parkovišť platit parkovné nejen mincemi, ale i platební kartou. Tuto službu zatím umožní parkovací automaty na parkovištích v ulici Národních hrdinů (Cukrovar), Slovácká – hnědá zóna (dva parkomaty na bývalém autobusovém nádraží) a Sady 28. října (U pošty). Na parkomatech, které tuto službu umožňují, jsou uvedeny podrobné instrukce, jak při platbě kartou postupovat. Po vyhodnocení zkušebního provozu pak následně vedení města zváží rozšíření této služby na další parkovací automaty.

Levná přeprava pro seniory od srpna poběží naplno
Až šestkrát do měsíce se od 1. srpna mohou senioři přepravit z místa na místo bez nutnosti chodit na autobusovou zastávku. A to díky velmi levné dopravě službou Senior taxi. Cena jedné jízdy je stanovena na 20 Kč. Za jednu jízdu se považuje jednosměrná přeprava.

V červenci Senior taxi fungovalo v rámci zkušebního provozu pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Od 1. srpna se na telefonním čísle 734 695 760 může dopravu objednat kdokoliv. PODMÍNKOU ale je platný průkaz Senior taxi. Ten si lze vyřídit vždy v pondělí a ve středu na Městském úřadě v Břeclavi (Odbor správních činností - oddělení sociálních věcí – úsek sociálních služeb; I. patro (žluté), kancelář 136).

Senior taxi slouží k přepravě pasažérů po městě Břeclavi na určená stanoviště (městský úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, nemocnice, poliklinika, pošty, hřbitovy, knihovny, lékárny a ostatní lékaři) pouze v pracovní dny a to v době od 7.00 hodin do 16.00 hodin.

Senior taxi je určeno lidem starším 65 let nebo hendikepovaným občanům, kteří vlastní průkaz ZTP a ZTP/P (bez omezení věku).

Senior taxi je dopravní službou bez asistence. Nenahrazuje tedy služby doprovodu v případě, že přepravovaná osoba doprovod potřebuje. Nicméně pasažér Senior taxi může využít doprovodu jedné osoby. Pro doprovod seniora je doprava službou Senior taxi zdarma.

Na soutok se po Dyji nedostanete
Od poloviny června pokračují práce na obnově meandrů řeky Dyje. To znemožňuje vodákům plavbu po Dyji směrem k soutoku s řekou Moravou.

„Ukončení prací se očekává v průběhu září tohoto roku. Po ukončení prací budou všechny dočasné hráze odstraněny a lokalitou bude možné proplout. Vzhledem ke skutečnosti, že poslední vhodné místo na vystoupení z lodí a její odvoz zpět je dřevěný most na Pohansku, nedoporučujeme pokračovat v plavbě ani pod tímto mostem,“ upozorňuje vodáky Petr Chmelař, tiskový mluvčí Povodí Moravy.

V rámci projektu Dyje 2020, který je součástí programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, budou opětovně napojena tři odstavená ramena Dyje. Napojením dvou meandrů na rakouské straně a jednoho meandru na české straně dojde k prodloužení řeky Dyje o více než jeden kilometr. Napojování odstavených ramen je i jedno z opatření v boji proti dopadům sucha. Napojení odstavených ramen na vodní tok zabrání jejich vysychání a úhynu vodních živočichů a na vodu vázaných ekosystémů.

Více informaví najdete na webu Povodí Moravy.

Dočasné uzavření evidence vozidel a řidičských průkazů
Ve dnech 2. až 9. srpna 2019 bude z důvodu malování kanceláří a chodby a pokládky nových podlahovin uzavřeno zelené patro na budově C městského úřadu (ve dvoře). V této souvislosti budou uzavřeny agendy evidence vozidel a řidičských průkazů.

Ve čtvrtek 8. srpna bude v omezeném režimu zprovozněna přepážka řidičských průkazů. Komfort zákazníků může být omezen pohybem řemeslníků po chodbě.

Upozorňujeme občany, že takřka veškerá podání v agendách evidence vozidel i řidičských průkazů lze učinit u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

přejít na web

Přílohy ke stažení


Stáhněte si aplikaci Zlepšeme Česko

Nová aplikace Mobilního Rozhlasu, která informuje, pomáhá a zachraňuje životy.