erb

Město
Břeclav

mr ico Mobilní Rozhlas
Zobrazit v prohlížeči
title image

Informační newsletter z Břeclavi

Hezkou sobotu přejeme z Břeclavi.

I tento týden se toho v Břeclavi hodně událo a víkend i další týden bude plný zajímavých akcí. Už se těšíte na zimní stadion na hokejová utkání české reprezentace? Už za týden vjedou hoši na led, tak je určitě přijďte podpořit.

Přinášíme vám i mnoho upozornění na podvodná jednání nebo také informaci o tom, že na koupališti zaplatíte kartou. Tak si jako obvykle přečtěte shrnutí uplynulých dnů :)

Dočasné uzavření evidence vozidel a řidičských průkazů
Ve dnech 2. až 9. srpna 2019 bude z důvodu malování kanceláří a chodby a pokládky nových podlahovin uzavřeno zelené patro na budově C městského úřadu (ve dvoře). V této souvislosti budou uzavřeny agendy evidence vozidel a řidičských průkazů.

Ve čtvrtek 8. srpna bude v omezeném režimu zprovozněna přepážka řidičských průkazů. Komfort zákazníků může být omezen pohybem řemeslníků po chodbě.

Upozorňujeme občany, že takřka veškerá podání v agendách evidence vozidel i řidičských průkazů lze učinit u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

Pozor na parkovací aplikaci!
Městská policie Břeclav zjistila, že na Google play je umístěna zdarma aplikace, která má umožňovat platbu parkovného přímo z mobilního telefonu. Tímto způsobem v Břeclavi parkovné zaplatit nelze.

"Aplikace do mobilního telefonu se jmenuje SMS ParkovaCzech. Nabízí platbu za parkování nejen v Břeclavi, ale i v jiných městech v ČR, kde víme, že tato forma služby hrazení parkovného není. Informujeme města, o kterých je nám známo, že tuto službu, stejně jako my, nepodporují, aby si provedla vlastní vhodná opatření. Dále pak dáváme podnět orgánům činným v trestním řízení pro přečin podvodu,"uvedl velitel městských strážníků Stanislav Hrdlička. "Oběti této aplikace, pokud na ně narazíme, tak zatím tolerujeme a řešíme domluvou s tím, že jsou poučeni o skutečnosti, že naletěli podvodníkovi," dodal velitel.

Osvěžte se na koupališti bezhotovostně

Hledání drobných po kapsách u pokladny je minulostí. Už pár dní můžete uhradit vstupné na břeclavské koupaliště pomocí platební karty. Přijďte se na koupaliště osvěžit bezhotovostně :) Od září počítá TEREZA se zavedením bezhotovostní platby za vstupné také na pokladně krytého bazénu.

Městský architekt: Lhůta pro podání nabídek skončí 1. srpna
Rada města v červnu vyhlásila veřejnou zakázku na externí zajištění činnosti městského architekta. Lhůta pro podání nabídek končí ve čtvrtek 1. srpna v 9.00 hodin.

Popis hlavních činností městského architekta:

a) spolupráce při pořizování rozvojových dokumentů města (strategický plán, územní plán, územní studie, regulační plány, analytické a koncepční dokumenty apod.), při koncepčních rozhodnutích a opatřeních a dohled na jejich realizací (v rámci investiční činnosti města)

b) spolupráce při tvorbě zadání investičních akcí města včetně spolupráce na přípravě zadávacích podmínek a zadávací dokumentace pro veřejné zakázky

c) spolupráce při realizaci investičních akcí města

d) zajištění přípravy a zadání architektonických a urbanistických soutěží města a jejich propagace

e) zajištění koncepce tvorby veřejného prostoru (dlažba, městský mobiliář, veřejné prostranství, veřejné osvětlení apod.) včetně dohledu nad jeho realizací

f) návrhy a doporučení na urbanistické a architektonické úpravy nebo opatření ve městě

g) účast na jednáních orgánů města, komisí a pracovních skupin, případně besedách s občany podle požadavků vedení města

h) poradenská činnost pro jednotlivé odbory městského úřadu

i) spolupráce na osvětové činnost v oblasti architektury a urbanismu, organizaci workshopů a seminářů

Rada města také schválila složení hodnotící komise, kterou tvoří renomovaní architekti doc. Ing. arch. Karel Havliš, doc. Ing. arch. Karel Božek CSc. a Ing. arch. Zdeňka Vydrová.

Generál Petr Pavel přijede do Břeclavi
Nenechte si ujít výjimečnou příležitost! V sobotu se od 16 hodin v břeclavské synagoze uskuteční beseda s armádním generálem Petrem Pavlem, významnou osobností nejen české armády.

Petr Pavel byl v letech 2012-2015 náčelníkem Generálního štábu Armády ČR, tedy nejvyšším vojenským představitelem naší armády. V letech 2015–2018 pak působil jako předseda vojenského výboru NATO. Jako první zástupce zemí bývalé Varšavské smlouvy nastoupil do nejvyšší vojenské funkce Severoatlantické aliance.
V březnu 2018 obdržel za svou práci pro NATO nejvyšší americké vojenské vyznamenání Řád Záslužné legie. V listopadu loňského roku po čtyřiceti letech služby v armádě odešel do civilu.

Jednání o ochraně cenné lokality Soutoku pokračují
Zda, jak a v jakém rozsahu chránit Soutok Moravy a Dyje.

Právě věci legislativní ochrany cenného území pod Břeclaví se dnes týkalo další jednání přímo v lokalitě Soutoku. Zatímco v závěru června přednesla své návrhy především Agentura Ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), dnes si starostové obcí, kterých se záležitost týká, vyslechli stanovisko hospodářů, tedy zástupců Lesů ČR. „Krajina Soutoku je unikátním územím, je proto potřeba si vyslechnout všechny strany. Pro toto téma jsme zvolili společnou diskusi se starosty dotčených obcí, která se nám jeví mnohem efektivnější, než kdyby instituce jednaly s každým zvlášť,“ vysvětlil starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.

Nadále se jedná o variantě velkoplošné ochrany, tedy zřízení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) či síti maloplošných zvláště chráněných území. „Postoje AOPK a Lesů ČR jsou opravdu v mnohém rozdílné, spojuje je však snaha o udržení vody v lokalitě i fakt, že chtějí fenomén lužních lesů na Soutoku s jeho biodiverzitou zachovat. K mnoha dalším bodům se však obě složky staví dosti odlišně. Stejně jako z jednání s AOPK, tak ani z dnešní diskuse se zástupci Lesů ČR neplyne suverénní stanovisko zástupců obcí. Lokalita je pro nás natolik cenná a unikátní, že nesmíme jednat zbrkle. Určitě by bylo skvělé, kdyby se nám podařilo na základě informací, které se nám dostávají, s kolegy z ostatních obcí zaujmout jednotné stanovisko,“ doplnil starosta s tím, že další jednání budou následovat.

přejít na web

Přílohy ke stažení


Stáhněte si aplikaci Zlepšeme Česko

Nová aplikace Mobilního Rozhlasu, která informuje, pomáhá a zachraňuje životy.