erb

Město
Břeclav

   mr ico Mobilní Rozhlas
Zobrazit v prohlížeči
 
title image

Informační newsletter z Břeclavi

Hezký podzimní víkend.

Podzim se už skutečně hlásí o slovo, ale Břeclav stále nabízí řadu zajímavých akcí, na které můžete vyrazit. Kromě toho se ve městě také mnohé děje, tak si určitě přečtěte zajímavé informace nebo se podívejte na TV Fenix na nové reportáže.

V příloze najdete také informace k výluce vlaků nebo vyjádření Jihomoravského kraje k novinkám v dopravě od roku 2020.

 

Seniorské taxi zajistí Domov seniorů
Taxi pro seniory bude od pondělí 7. října provozovat břeclavský Domov seniorů. Podmínky pro občany zůstávají stejné jako doposud. Stejné je i telefonní číslo, na kterém si mohou službu objednat - 734 695 760.

Rada města Břeclavi ve středu 2. října schválila dohodu o ukončení smlouvy s dosavadní provozovatelkou seniorského taxi. Službu bude nadále poskytovat příspěvková organizace města Domov seniorů Břeclav. Výhodou nového provozovatele bude zastupitelnost řidičů i vozidel.

Senior taxi je určeno lidem starším 65 let nebo hendikepovaným občanům, kteří vlastní průkaz ZTP a ZTP/P (bez omezení věku). Slouží k přepravě pasažérů po městě Břeclavi na určená stanoviště (městský úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, nemocnice, poliklinika, pošty, hřbitovy, knihovny, lékárny a ostatní lékaři na území města Břeclavi) pouze v pracovní dny a to v době od 7.00 hodin do 16.00 hodin. Podmínkou je však platný průkaz Senior taxi. Ten si lze vyřídit vždy v pondělí a ve středu na Městském úřadě v Břeclavi (Oddělení sociálních věcí – úsek sociálních služeb, kancelář číslo 136).

 

Lichtenštejnové vyjádřili výstavbě obchvatu plnou podporu
Břeclavská radnice v těchto dnech zaznamenala významný úspěch ve vyjednávání s advokáty, kteří zastupují Nadaci lichtenštejnského knížete Hanse Adama II. V reakci na žádost starosty města Svatopluka Pěčka ohledně umožnění výstavby obchvatu na pozemcích dotčených žalobou Lichtenštejnů, totiž právní zástupci Nadace knížete z Lichtenštejna vyjádřili tomuto záměru plnou podporu.

„Je to významná zpráva pro obyvatele Břeclavi. Právní zástupci Nadace prince z Lichtenštejna vyšli Břeclavi a jejím obyvatelům ve věci obchvatu vstříc, čehož si nesmírně vážím,“ vyjádřil se starosta Svatopluk Pěček. Získat předběžný souhlas šlechtického rodu se mu podařilo i přes napjaté vztahy České republiky s rodem Lichtenštejnů, požadujícím navrácení majetku, zabaveného československým státem na základě Benešových dekretů v roce 1945.

V reakci na žádost zástupci nadace mimo jiné uvedli, že Nadace knížete z Lichtenštejna i kníže samotný zcela chápou situaci a potřeby občanů Břeclavi, vedoucí k ulehčení dopravního zatížení města a plně podporují výstavbu obchvatu s tím, že i přes existenci sporů mezi Lichtenštejny a Českou republikou se budou snažit maximálně vyjít vstříc potřebám Břeclavi.

 Zároveň se však nadace z podstaty podané žaloby považuje za vlastníka dotčených pozemků. „Důležité pro nás však je, že pokud se ve věci obchvatu zástupci České republiky obrátí na zástupce Nadace knížete z Lichtenštejna, jsou tito ochotni a připraveni s Českem jednat a najít přijatelné řešení. To, že jsou ve věci obchvatu otevřeni dalším jednáním a rovněž vyjádřili plnou podporu výstavbě obchvatu, považuji v této vztahově napjaté době za významný úspěch,“ doplnil starosta Pěček.

 Mimo to se v těchto dnech v Kančí oboře u Břeclavi naplno rozbíhají stavební práce, které posunou břeclavský obchvat opět blíž k realizaci. Jedná se o vybudování jednoho z posledních kompenzačních opatření, kterých je celkem pětadvacet, z toho 22 je jich k dnešnímu dni už dokončeno, na jednom se právě pracuje, začátek realizace zbývajících dvou je podle Ředitelství silnic a dálnic plánován na letošní podzim. „V rámci uložených kompenzačních opatření budou v Kančí oboře pod Charvátskou Novou Vsí vybudována tři nová stavítka na lesních kanálech. Stavební práce v Kančí oboře se dotknou především cyklistů. V lokalitě je zvýšený pohyb stavební techniky a naváží se materiál na zpevnění cest. Je proto potřeba tudy jezdit s maximální obezřetností, aby nedošlo k nepříjemným kolizím. Ukončení stavebních prací ŘSD předpokládá do konce února 2020,“ vysvětlil starosta Pěček.

 V souvislosti s výstavbou obchvatu bylo uloženo celkem 25 kompenzačních opatření, které mají nahradit škody způsobené výstavbou části obchvatu v evropsky významné lokalitě NATURA. Jedná se například o vybudování lesních tůní, výsadbu a úpravu lesních a lučních porostů, výsadbu solitérních dřevin a alejí, ale i instalaci ptačích budek pro zpěvné ptactvo a hnízdních podložek pro čápy. „Jakmile Jihomoravský kraj potvrdí, že všechna opatření fungují a plní svůj účel, může investor (ŘSD), pokud bude již mít platné stavební povolení, zahájit výstavbu obchvatu,“ doplnil břeclavský starosta.

 

Na kuchyňské zbytky nejlepší jsou slípky
V pátek dopoledne byl slavnostně představen první český BIOtejner, zařízení, které má za úkol předcházet vzniku biologického odpadu. BIOtejner je ideálním řešením problému s biologickým odpadem na sídlištích. Díky jeho prodyšnosti lze uvnitř BIOtejneru biologický odpad kompostovat stejně jako v běžném kompostéru, ale zároveň lze BIOtejner využít i jako běžný kontejner, vysypat a odpad odvézt na kompostárnu. Navíc je k BIOtejneru přistavena také voliéra pro domácí slepice.

 "Slepice jsou mistryně v likvidaci bio odpadu. Je to princip, který funguje už tisíce let," uvedl iniciátor celé akce Radek Staňka z firmy Moje odpadky.  "Snažíme se tímto projektem zpopularizovat téma bioodpadu a jeho třídění v návaznosti na nový motivační systém třídění odpadu, který budeme ve městě zavádět od nového roku. Pokud se tady Na Valtické BIOtejner osvědčí, tak máme vytipovány tři další lokality, kde bychom mohli umístit další," uvedl břeclavský místostarosta Jakub Matuška a případným nenechavcům připomněl, že BIOtejner je pod dohledem jedné z kamer městského dohlížecího systému.

 

Se začátkem příštího roku začne platit nová smlouva mezi Jihomoravským krajem a Českými drahami

Od 1. ledna 2020 začne platit nová smlouva o závazku veřejné služby mezi Českými drahami a Jihomoravským krajem. Na jižní Moravě tak skončí pro cesty osobními a spěšnými vlaky v rámci regionu souběh krajského tarifu a tarifu Českých drah a cestující si v budoucnu koupí pouze jízdenku krajskou. Důvodem je nová podoba smluv, kterými na sebe Jihomoravský kraj bere riziko tržeb za regionální železniční dopravu.

 

„Není důvod pro souběh dvou či více tarifů, obdobně jako je tomu v autobusové dopravě, kde již 15 let uplatňujeme pouze tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Současná situace představuje fakticky konkurenci dvou tarifů, která z pohledu dotované dopravy nemá dle našeho názoru opodstatnění a v konečném důsledku znamená vyšší úhradu finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje dopravci, který dotovanou dopravu provozuje,“ vysvětlil důvod změn náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

 

Pro vnitrokrajské cesty osobními a spěšnými vlaky na území jižní Moravy, například z Rajhradu do Brna, tak bude cestující odbaven právě jen jízdenkou IDS JMK.

„V současné chvíli finišují práce na uzavření akceptační smlouvy s Českými drahami, podle které by byly jízdní doklady Českých drah uznávány pro mezikrajské cesty, a vybrané celosíťové jízdenky, jako například In Senior, In Business a In 100, i pro všechny cesty uvnitř hranic regionu - přesný výčet je ještě v jednání. Cestující tak bude odbaven vždy jedním jízdním dokladem. Stejně tak budou akceptovány i mezinárodní jízdenky,“ doplnil Hanák. V případě cesty vlakem například z České Třebové do Vranovic (a přestupu v Brně na osobní vlak) nebo ze Zastávky u Brna do Třebíče, bude podle akceptační dohody cestující odbaven jednou jízdenkou dle tarifních podmínek Českých drah. „V případě cesty ze Zastávky do Třebíče bude mít možnost využít alternativně i jízdenku dle připravovaného tarifu Veřejné dopravy kraje Vysočina, jehož platnost bude na základě předběžné dohody krajů zasahovat na území Jihomoravského kraje právě až do Zastávky u Brna,“ přiblížil Hanák.

Odbavení v tarifu dopravce pro cestu uvnitř Jihomoravského kraje bude možné i v dálkových vlacích objednávaných Ministerstvem dopravy (např. Brno – Blansko), případně vedených na komerční riziko dopravců mezi stanicemi, kdy tyto vlaky zastavují. V případě JMK se nejedná pouze o České dráhy, ale i o společnost RegioJet.

Jihomoravský kraj rovněž finalizuje dohody s dopravci, které zaručí další platnost Tarifu IDS JMK nejen v dálkových vlacích Českých drah, ale nově i ve vlacích dopravce RegioJet v relaci Brno – Vyškov (- Nezamyslice) a cestující tak i v těchto vlacích budou moci využít jízdné IDS JMK.

Kvůli změnám smluv Jihomoravský kraj do budoucna počítá i s posílením revizorské činnosti prováděné zaměstnanci koordinátora IDS JMK, společnosti KORDIS JMK. „Chystáme i další novinky. Od 1. 1. 2020 budou jednorázové jízdenky IDS JMK prodávány zcela nově přímo ve vlacích. V průběhu roku 2020 se připravuje ke spuštění též e-shop IDS JMK, díky němuž si budou moci cestující on-line nakupovat předplatní jízdenky,“ uzavřel náměstek hejtmana.

přejít na web

Přílohy ke stažení


 

Stáhněte si aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko

Nová aplikace Mobilního Rozhlasu, která informuje, pomáhá a zachraňuje životy.